Úvodní slovo

Poplatek je součástí ceny úvěru

Během více jak rok trvající kauzy sporů o vracení poplatků za vedení úvěru rozhodly české soudy několik stovek soudních řízení ve prospěch bank. V dubnu roku 2014 byly poplatkové spory ukončeny rozhodnutím Ústavního a vzápětí i Nejvyššího soudu, jehož klíčovou úlohou je sjednocování judikatury soudů nižších stupňů.

Počátkem roku 2013 přišla skupina advokátů s tím, že účtování poplatku za správu úvěru je protiprávní, a ohlásila plán hromadného vymáhání těchto poplatků vůči českým bankám. Banky právní názor iniciativy odmítly, označily jej za účelový a nepřistoupily na mimosoudní vyrovnání. Rozběhly se tak desítky sporů, které iniciativa směřovala nejdříve k obvodním soudům a na kancelář finančního arbitra, později po sérii proher také na Ústavní a Nejvyšší soud. Vedle několika stovek soudních rozhodnutí ve prospěch bank, byly také dosud desítky sporů ukončeny bez vynesení rozsudku. Důvodem bylo buď stažení žaloby ze strany žalobce, nebo kvůli rozhodnutím soudu v důsledku nedoplacení soudního poplatku, nebo proto, že právní zástupce poplatkových iniciativ nebyl schopen doložit platnou plnou moc k zastupování klienta. Objevil se dokonce i případ, kdy pod záštitou poplatkových iniciativ byla podána žaloba o vrácení poplatku za vedení úvěrového účtu v případě klienta, který sice má sjednaný hypoteční úvěr, ovšem od samého začátku ve variantě bez uvedeného poplatku, který tedy nikdy ani neplatil.

Od počátku trvání celé kauzy vycházíme z toho, že každá banka má právo stanovit cenu za poskytnutí úvěru podle svého uvážení a klient má svobodnou volbu tuto nabídku přijmout, nebo jít do jiné banky. Ve chvíli, kdy ale klient uzavře smlouvu s jasnou informací, kolik a v jaké formě bude za službu platit, a banka svoji část dohody plní, nevidíme žádný důvod zpětně cenu zpochybňovat. Rádi bychom také zdůraznili, že banky kauzu nikdy nevnímaly jako spor mezi nimi a klienty, ale jako spor dvou právních názorů.

Konec zpětného zpochybňování řádně uzavřených smluv vnímáme jako dobrou zprávou nejen pro jistotu celé ekonomiky, ale i pro banky a klienty. Právě pro klienty je totiž výhodnější, bude-li ceny určovat konkurenční soutěž bank o zákazníky. I proto díky přání klientů v současnosti již většina bank nabízí úvěrové produkty, kde součástí ceny žádný poplatek není. Soudy i finanční arbitryně potvrdily, že práva spotřebitelů nebyla dotčena. Věříme proto, že iniciátoři sporů nyní ukončí celou kauzu tak, aby neohrožovali zájmy klientů a dále je nevystavovali nereálným očekáváním, která pro ně mohou ústit ve finanční rizika při vedení dalších sporů.

Jan Matoušek
náměstek výkonného ředitele
Česká bankovní asociace