Koho dalšího čekají hromadné žaloby

Spor o bankovní poplatky je sporem principiálním. Jedná se zde o to, zda:

  • má poskytovatel služby, na konkurenčním trhu, právo si stanovit cenu dle svého uvážení,
  • je cenové ujednání učiněné ze svobodné vůle dvou stran jejich výsostným právem nebo do něj má zasahovat soud,
  • má zákazník (spotřebitel) nést odpovědnost za svá rozhodnutí či bude vstupovat do smluvních vztahů jen tak a stát mu je bude zpětně korigovat dle momentálního rozmaru.

Pokud dnes někdo zpochybňuje poplatky za správu úvěru, může zítra zpochybnit jakoukoliv vícesložkovou či paušální cenu. Čekají nás tedy další hromadné žaloby? 

Proč platit fixní poplatek za elektroměr, když platíme i za odebranou elektřinu? A proč vůbec dodavateli energie platit za dobu, kdy jsme na dovolené?

Proč platit nástupní poplatek v taxi, když už platíme jízdné za kilometr?

Proč platit vstupné do zábavního podniku, když vedle toho platíme za konzumaci?

Proč platit paušál za telefon, když jej kolikrát ani neprovoláme?

Proč nevysoudit zpět část ceny za televizor, když stejně nevyužíváme všechny jeho funkce?

Jak to, že platíme za ovoce včetně slupky, kterou nejíme?