Chronologie sporu o poplatky

18. dubna

Obvodní soud pro Prahu 5 vydává první rozsudek – Hypoteční banka musí vrátit poplatky ve výši 4 200 Kč

26. března

banky odmítají přistoupit na dohodu s klienty zastupovanými projektem Poplatkyzpet.cz, protože poplatky nepovažují za protiprávní; spor míří k soudu

20. února

slovenská vláda schvaluje novelu, která bankám zakazuje vybírat od klientů poplatek za vedení a správu úvěrového účtu

6. února

společnost BSP Lawyer Partners, specializující se na hromadné zpracování právních případů, spouští službu Poplatkyzpet.cz, která na základě plné moci bude s bankami vyjednávat; právní služby pro tuto akci poskytne kancelář Toman, Devátý & partneři

únor

startuje hromadná iniciativa právníků proti bankám a jejich poplatkům

9. ledna 2013

advokátní kancelář Toman, Devátý a partneři se rozhodne zastupovat nespokojené klienty (doposud do sporu vstupovali pouze jednotlivci a spotřebitelské sdružení dTest)

listopad 2012

právník Petr Němec zakládá web Jdeto.de, na kterém vyzývá bankovní klienty, aby požadovali vrácení úvěrových poplatků

červen 2011

německý Spolkový soudní dvůr rozhoduje o tom, že vybírat poplatek za úvěrový účet je vůči spotřebiteli nepřiměřená smluvní podmínka

červen 2009

anglický Nejvyšší soud se zabývá otázkou oprávněnosti úvěrových poplatků, jak z pohledu vnitrostátní úpravy, tak evropské Směrnice, a dochází k závěru, že poplatky tvoří část ceny nebo odměny za bankovní služby

Stránky