Chronologie sporu o poplatky

2. prosince

OS pro Prahu 5 rozhoduje v devíti sporech ve prospěch Hypoteční banky, která nemusí vracet poplatky za vedení a správu úvěru; skóre je 70:2

46. až 48. týden

ve 46., 47. a 48. týdnu rozhodují OS pro Prahu 4 v 16 sporech ve prospěch České spořitelny, OS pro Prahu 5 v jednom sporu ve prospěch ČSOB, OS pro Prahu 1 po jednom sporu ve prospěch Komerční banky a Hypoteční banky; skóre je nyní 61:2

12. listopadu

OS pro Prahu 1 rozhoduje ve sporu ve prospěch Komerční banky, která nemusí vracet poplatky za vedení hypotečního úvěru; skóre je 42:2

1. listopadu

ve 44. týdnu vydává OS pro Prahu 4 dva rozsudky ve sporech o poplatky: UniCredit Bank ani Česká spořitelna nemusí klientům vracet poplatky za vedení úvěru; skóre je nyní 41:2

29. října

finanční arbitr vydává rozhodnutí o námitkách proti nálezu ze dne 15. 7. 2013, v němž potrvzuje svůj původní nález a konstatuje, že opětovně neshledal, že by banka porušila právní nebo smluvní povinnost; plné znění rozhodnutí finančního arbitra

24. října

OS pro Prahu 4 rozhoduje v dalším jednání o tom, že Raiffeisenbank nemusí vracet poplatky za vedení úvěru; skóre je 39:2

23. října

OS pro Prahu 4 vynáší další rozsudky s výsledkem: UniCredit Bank vítězí v jednom, Raiffeisenbank ve třech a Česká spořitelna v sedmi sporech; skóre je 38:2

21. října

Kancelář finančního arbitra potvrzuje, že do její datové schránky bylo v období od 18. do 21. 10. doručeno více než 44 000 návrhů na zahájení řízení v tzv. poplatkových sporech a další stále přicházejí, odesílatelem je společnost BSP Lawyer Partners a. s.; ČBA upozorňuje, že Kancelář není na takový objem řízení dimenzována a její rozhodnutí jsou navíc následně přezkoumatalná soudem

21. října

Česká spořitelna je úspěšná ve 13 sporech, Raiffeisenbank v jednom - podle OS pro Prahu 4 ani jedna z bank nemusí úvěrové poplatky vracet; skóre je 27:2

18. října

Česká spořitelna nemusí podle dalšího rozhodnutí OS pro Prahu 4 vracet klientovi poplatky za vedení hypotečního úvěru; skóre je 13:2

16. října

Hypoteční banka nemusí dle dalšího rozhodnutí OS pro Prahu 5 vracet svému klientovi poplatek za vedení úvěru; ve srovnání s rozhodnutím z předchozího dne soudce uvedl, že neshledal žádný rozpor se spotřebitelským právem; skóre je 12:2

15. října

OS pro Prahu 5 rozhoduje ve prospěch klienta, který od LBBW Bank požaduje vrácení zaplacených poplatků ke svému hypotečnímu úvěru; jedná se teprve o druhou porážku bank a skóre je nyní 11:2

10. října

Česká spořitelna nemusí ani podle další rozhodnutí OS pro Prahu 4 vracet bankovní poplatky; skóre je 11:1

9. října

probíhá několik soudních jednání na OS pro Prahu 4 s výsledkem: Česká spořitelna vyhrává 4 spory, Raiffeisenbank a UniCredit Bank (rozsudek) po jednom sporu; skóre je 10:1; komentář ČBA

3. října

Obvodní soud pro Prahu 3 v rozsudku uznává, že banka má právo rozložit cenu úvěru mezi úrok a poplatky a zamítá žalobu klienta Raiffeisenbank; skóre se mění na 4:1 ve prospěch bank

1. října

Obvodní soud pro Prahu 4 vydává další rozsudek, v němž zamítá žalobu klienta České spořitelny; skóre je nyní 3:1 ve prospěch bank; komentář ČBA

27. září

v médiích se objevuje informace, že první banky vrací klientům poplatky v rámci mimosoudního vyrovnání; Sberbank CZ ve svém vyjádření ovšem uvádí, že s iniciativou Nekale-Praktiky.cz neuzavřela žádnou dohodu a nejedná se o plošné vracení poplatků, ale pouze o jednotlivé obchodní případy; ČBA v návaznosti na tyto informace potvrzuje, že stanovisko bank se nikterak nemění

9. září

Obvodní soud pro Prahu 4 začíná zamítat návrhy AK Toman, Devátý & partneři na vydávání elektronických platebních rozkazů v poplatkových věcech, jejich podání považuje za klasickou žalobu a doměřuje soudní poplatek na částku 1 000 Kč

5. září

Obvodní soud pro Prahu 4 neuznává substituční plnou moc udělenou Petru Tomanovi skrze společnosti BSP Lawyer Partners k zastupování klienta v soudním řízení ve věci žaloby na vrácení poplatků

17. července

finanční arbitryně rozhoduje, že Česká spořitelna nemusí vrátit poplatky za vedení a správu úvěru a označuje tvrzení navrhovatele o nesrozumitelnosti smluvního ujednání za účelové; rozhodnutí finanční arbitryně ve věci poplatků je od tohoto dne 1:1

10. července

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhoduje o zamítnutí žaloby klienta Komerční banky, kterou se žalobce domáhal vrácení částky 1 350 Kč za správu úvěru; skóre je od tohoto dne 2:1 ve prospěch bank; komentář ČBA

19. června

v médiích se objevuje informace o tom, že prvních 35 000 klientů podalo prostřednictvím služby Poplatkyzpet.cz žaloby; na začátku září ovšem členské banky ČBA registrují necelých 500 došlých žalob; komentář ČBA

27. května

klient ČSOB neuspěl se žalobou na vrácení poplatku 1 100 Kč za správu spotřebitelského úvěru, rozhoduje o tom stejně jako v dubnu Obvodní soud pro Prahu 5; skóre je v tuto chvíli vyrovnané 1:1

1. května

dalšímu klientovi jsou z rozhodnutí finanční arbitryně vráceny poplatky

30. dubna

do 30. dubna mají lidé možnost poslat svoji plnou moc a přihlásit se k hromadným žalobám; o vrácení poplatků za vedení hypotéky nebo spotřebitelského úvěru žádá podle Daniela Paľka z Poplatkyzpet.cz asi 270 000 klientů bank

Stránky